Logo

Citát z Bible:

[Joz 12, 17] král tapúašský jeden, král cheferský jeden, (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Gn 1, 1] Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
 • [Gn 1, 2] Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel duch Boží.
 • [Gn 1, 3] I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
 • [Gn 1, 4] Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy.
 • [Gn 1, 5] Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den třetí.
 • [Gn 1, 6] I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
 • [Gn 1, 7] Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
 • [Gn 1, 8] Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
 • [Gn 1, 9] I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.
 • [Gn 1, 10] Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že je to dobré.
 • [Gn 1, 11] Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.
 • [Gn 1, 12] Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že je to dobré.
 • [Gn 1, 13] Byl večer a bylo jitro, den třetí.
 • [Gn 1, 14] I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
 • [Gn 1, 15] Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.
 • [Gn 1, 16] Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
 • [Gn 1, 17] Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,
 • [Gn 1, 18] aby vládlo ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že je to dobré.
 • [Gn 1, 19] Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
 • [Gn 1, 20] I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"
 • [Gn 1, 21] I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody , stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že je to dobré.
 • [Gn 1, 22] A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."
 • [Gn 1, 23] Byl večer a bylo jitro, den pátý.
 • [Gn 1, 24] I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.
 • [Gn 1, 25] Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že je to dobré.
 • [Gn 1, 26] I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazícím se po zemi."
 • [Gn 1, 27] Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
 • [Gn 1, 28] A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živím, co se na zemi hýbe."
 • [Gn 1, 29] Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
 • [Gn 1, 30] Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.
 • [Gn 1, 31] Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro den šestý.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Gn do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009