Logo

Citát z Bible:

[Ez 40, 2] Uvedl mě ve vidění Božím do izraelské země a postavil mě na velmi vysokou horu, na které bylo z jižní strany zbudováno cosi jako město. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Kaz 1, 1] Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě.
 • [Kaz 1, 2] Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí.
 • [Kaz 1, 3] Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí?
 • [Kaz 1, 4] Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá.
 • [Kaz 1, 5] Slunce vychází, slunce zapadá a dychtivě tíhne k místu, odkud opět vzejde.
 • [Kaz 1, 6] Vítr spěje k jihu, stáčí se k severu, točí se, točí, spěje dál, až se zas oklikou vrátí.
 • [Kaz 1, 7] Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu.
 • [Kaz 1, 8] Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět; nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením.
 • [Kaz 1, 9] Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.
 • [Kaz 1, 10] Je něco, o čem lze říci: Hleď, to je cosi nového? I to bylo v dávných dobách, které byly před námi.
 • [Kaz 1, 11] Nelze podržet v paměti věci minulé; a ani budoucí, které nastanou, nezůstanou v paměti těch, kteří budou potom.
 • [Kaz 1, 12] Já, Kazatel, jsem byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě.
 • [Kaz 1, 13] Předsevzal jsem si, že moudře propátrám a prozkoumám vše, co se pod nebem děje. Úmornou lopotu vložil Bůh lidským synům, a tak se lopotí.
 • [Kaz 1, 14] Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je pomíjivost a honba za větrem.
 • [Kaz 1, 15] Co je pokřivené, nelze napřímit, a čeho se nedostává, nelze spočítat.
 • [Kaz 1, 16] Rozmlouval jsem se svým srdcem: Hle, nabyl jsem větší a hojnější moudrosti než ti všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou, mé srdce nabylo mnoho moudrosti a vědění.
 • [Kaz 1, 17] Předsevzal jsem si, že poznám moudrost, poznám i ztřeštěnost a pomatenost. Poznal jsem však, že i to je honička za větrem,
 • [Kaz 1, 18] neboť kde je mnoho moudrosti, ji i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Kaz do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009