Logo

Citát z Bible:

[Mt 13, 14] A plní se na nich proroctví Izaiášovo: "Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Pis 1, 1] Nejkrásnější z písní Šalomounových.
 • [Pis 1, 2] Kéž políbí mě polibkem svých úst! Vždyť lepší je tvé laskání než víno.
 • [Pis 1, 3] Příjemně voní tvé oleje, nejčistší olej - tvé jméno. Proto tě dívky milují.
 • [Pis 1, 4] Táhni mne za sebou! Dáme se v běh. Král uvedl mě do svých komnat. Budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání, opojnější než víno. Právem tě všichni milují.
 • [Pis 1, 5] Černá jsem, a přece půvabná, jeruzalémské dcery, jak stany Kédarců, jako stanové houně Šalomounovy.
 • [Pis 1, 6] Nehleďte na mne, že jsem až dočerna opálená, že mě tak ožehlo slunce. To synové mé matky se proti mně rozohnili: uložili mi vinice hlídat, neuhlídala jsem však vinici vlastní.
 • [Pis 1, 7] Pověz mi ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást, kde necháš odpočívat stáda za poledne! Proč musím být jako zahalená poběhlice při stádech tvých druhů?
 • [Pis 1, 8] "Jestliže to sama nevíš, nejkrásnější z žen, vyjdi po šlépějích stád a kůzlátka svá pas u pastýřských kolib."
 • [Pis 1, 9] Ke klisně vozu faraónova jsem tě připodobnil, má přítelkyně.
 • [Pis 1, 10] Půvabné jsou tvé tváře přívěsky ozdobené, tvé hrdlo ovinuté šňůrou perel.
 • [Pis 1, 11] Přívěsky zlaté ti uděláme, poseté stříbrem.
 • [Pis 1, 12] Pokud je při stole král, vydává nard můj svou vůni.
 • [Pis 1, 13] Voničkou myrhy je pro mne můj milý, spočívá na mých prsou.
 • [Pis 1, 14] Hroznem henny je pro mne můj milý v éngedských vinicích.
 • [Pis 1, 15] Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice.
 • [Pis 1, 16] Jak jsi krásný, milý můj, jsi líbezný! A naše lůžko samá zeleň.
 • [Pis 1, 17] Trámoví našeho domu je z cedrů, deštění cypřišové.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Pis do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009