Logo

Citát z Bible:

[Dt 13, 8] některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Pr 1, 1] Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele,
 • [Pr 1, 2] jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti,
 • [Pr 1, 3] jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost,
 • [Pr 1, 4] aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem.
 • [Pr 1, 5] Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost
 • [Pr 1, 6] porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.
 • [Pr 1, 7] Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
 • [Pr 1, 8] Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.
 • [Pr 1, 9] Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle.
 • [Pr 1, 10] Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj!
 • [Pr 1, 11] Kdyby tě přemlouvali: "Pojď s námi, vražedné úklady nastrojíme, počíháme si na nevinného bez důvodu,
 • [Pr 1, 12] pohltíme je, jako podsvětí pohlcuje živé, bezúhonní budou jako ti, kdo sestupují do jámy,
 • [Pr 1, 13] přijdeme si na rozličný drahocenný majetek a domy kořistí si naplníme,
 • [Pr 1, 14] spoj svůj úděl s námi, budeme mít všichni jeden měšec" -
 • [Pr 1, 15] můj synu, nechoď s nimi jejich cestou, zdržuj svou nohu od jejich stezky,
 • [Pr 1, 16] neboť jejich nohy běží za zlem, pospíchají prolévat krev.
 • [Pr 1, 17] Je zbytečné sypat pod síť, když to každý okřídlenec vidí.
 • [Pr 1, 18] Oni však strojí ty vražedné úklady proti sobě, číhají na vlastní duši.
 • [Pr 1, 19] Takové jsou stezky všech, kdo za ziskem se honí; ten stojí své pány život.
 • [Pr 1, 20] Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas.
 • [Pr 1, 21] Volá na nároží plném hluku, pronáší své výroky u vchodů do městských bran:
 • [Pr 1, 22] "Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání, hlupáci poznání nenávidět?
 • [Pr 1, 23] Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova:
 • [Pr 1, 24] Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
 • [Pr 1, 25] každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
 • [Pr 1, 26] i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
 • [Pr 1, 27] až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.
 • [Pr 1, 28] Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
 • [Pr 1, 29] protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
 • [Pr 1, 30] nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
 • [Pr 1, 31] Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.
 • [Pr 1, 32] Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.
 • [Pr 1, 33] Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Pr do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009