Logo

Citát z Bible:

[Mt 20, 26] Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; (Zobazit celou kapitolu)
--

Citát z Bible...

Vybrat

 •    ,     -     

Citát

 • [Z 1, 1] Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
 • [Z 1, 2] nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
 • [Z 1, 3] Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
 • [Z 1, 4] Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
 • [Z 1, 5] Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
 • [Z 1, 6] Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.
 • Uložte si citát do PDF | Uložte si knihu Z do PDF | Uložte si kapitolu do PDF
  Pošlete si citát na e-mail | Vytiskněte si citát
 • * Takto označená kniha je rozpracovaná (alias se dopisuje) ;-)
 • ** Takto označená kniha ještě není přepsaná ;-)
--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2006 - 2009